Die Spel / The Game

Namibië Jukskei

Jukskei - Die Spel / The Game

How to Play Jukskei (PDF - 310KB)

Agtergrond

Die ontstaan van Jukskei in Suid Afrika, volgens tradisie, dateer geskiedkundig terug na ongeveer 1734. Die sport se naam is afgelei van die houtpenne wat van die jukke van ossewaens geneem is. Een van die penne is in die grond geanker (Pen/Teiken), terwyl die ander pen (Skei) daarheen gegooi is.

Teen ongeveer 1939 is die spel geformaliseer, en op 3 Maart 1940 het die eerste interprovisinsiale wedstryd tussen die Oos Kaap en Vrystaat plaasgevind.

Vandag is Jukskei nie net 'n inheemse sport nie, maar ook 'n amptelike kompeterende sport. Jukskei word op klub- en provinsiele vlak gespeel, en daar vind jaarlikse 'n toernooi op Kroonstad in die Vrystaat plaas.

Die interaksie tussen spelers deur die reëls van die spel, skep 'n sosiale atmosfeer. Spelers en spanne ding mee met mekaar in 'n vriendelike, maar kompeterende omgewing, terwyl hul vaardighede aangewend word om die opposisie te wen. Die spel vereis heelwat vaardigheid, maar kan eweneens deur groentjies en gevorderde spelers geniet word.

Gooi van die skei / Throwing the skei ''n Junior gooi die skei / A junior throws the skei Vroue Jukskei / Women's Jukskei

Background

The actual "birth" of Jukskei, according to tradition can be traced back to approximately 1734 in South Africa. The name originated from the wooden pins taken from the yokes of the oxen. One of these pins was anchored in the ground (pen/target), while the other (skei) was hurled towards it.

The game became formalised in about 1939 and on 3 March 1940 the Eastern Cape and Free State played the first interprovincial match.

Today Jukskei is not only an indigenous sport, but also an official competitive sport. It is played on a club and provincial level and a tournament is held in Kroonstad in South Africa every year.

The interaction created by the rules of the game creates a sociable atmosphere for players. Players and teams interact with each other in a friendly, yet competitive environment, applying their skill to beat the opposing team. The game requires a great deal of skill, but can equally be enjoyed by players who do not have the same skill level as elite players.

TOP

To enrich your experience, this site uses Google Analytics which collects anonymised data from users, so that we can monitor the performance of our website. Find out more in our Cookie Policy.