Jukskei Skeidsregters Vereniging / Jukskei Referees Association

Jukskei - Sentraal Jukskei sport streek in Namibia

Jukskei Skeidsregters Vereniging / Jukskei Referees Association

Bestuur / Management
Voorsitter / Chairman
Gerhard Coetzee
Sel. +264 81-2431500
Ondervoorsitter / Vice Chairman
Francois Boshoff
081-1290022
Sekretaresse / Secretary
Anelda Horn
Sel. 081-3796116
TOP