Namibië Jukskei Bestuur / Namibia Jukskei Management

Jukskei - Sentraal Jukskei sport streek in Namibia

Namibië Jukskei Bestuur / Namibia Jukskei Management

NJ State Council
President en Bemarking
Erik Strauss
Tel.(w) +264 61 3222042
Faks. +264 61 205 9042
Sel. +264 81 1222743
Posbus: 22258, Windhoek
Visie President
Michael Duvenhage
Sel. +264 81 2509324
Direkteur Admin
Niekie of Cities
Direkteur Streke en Toernooie
Three Away
Direkteur Finansies / Ontwikkeling
Christie Horn
Sel. +264 81 1295515
NJ Appeals
Erik Strauss
 
Tel.(w) +264 61 3222042
Faks. +264 61 205 9042
Sel. +264 81 1222743
Posbus: 22258, Windhoek
Francois Boshoff
 
081-1290022
Christie Horn
 
081-1295515
Gieliana Boshoff
 
081-2027841
Michael Duvenhage
 
081-2509324
TOP