Namibië Jukskei Bestuur / Namibia Jukskei Management

Jukskei - Sentraal Jukskei sport streek in Namibia

Namibië Jukskei Bestuur / Namibia Jukskei Management

NJ Raad
President en Bemarking
Erik Strauss
Tel.(w) +264 61 3222042
Faks. +264 61 205 9042
Sel. +264 81 1222743
Posbus: 22258, Windhoek
Visie President
Michael Duvenhage
Sel. +264 81 2509324
Direkteur Streke en Toernooie
Johan Viljoen
Sel. +264 81 2963423
Direkteur Admin
Estelle Viljoen
Tel.(w) +264 61 237740
Faks. +264 64 400196
Sel. +264 81 2307800
Posbus: 40957, Ausspanplatz
Direkteur Finansies
Gert Aggenbach
Tel.(h) +264 61 251919
Faks. +264 61 205 9042
Sel. +264 81 1242336
Posbus: 80565, Windhoek
Direkteur Ontwikkeling
Christie Horn
Sel. +264 81 1295515
Nasionale Keurkomitee
Gert Aggenbach
 
081-1242336
Gieliana Boshoff
 
081-2027841
Michael Duvenhage
 
081-2509324
Boelie Thorburn
 
081-1282004
Christie Horn
 
081-1295515
Skeidsregters
Voorsitter
Francois Boshoff
081-1278940
Ondervoorsitter
Fanna Van Wyk
081-3172299
Sekretaresse
Elize Steynberg
081-2998079
TOP