Namibië Jukskei Bestuur / Namibia Jukskei Management

Jukskei - Sentraal Jukskei sport streek in Namibia

Namibië Jukskei Bestuur / Namibia Jukskei Management

NJ Raad / NJ Board
President en Bemarking / President and Marketing
Erik Strauss
Tel.(w) +264 61 3222042
Faks. +264 61 205 9042
Sel. +264 81 1222743
Posbus: 22800, Windhoek
Visie President / Vice President
Michael Duvenhage
Sel. +264 81 2509324
Direkteur: Admin / Director: Admin (Acting)
Ina Dreyer
Sel. +264 81 2393239
Direkteur: Streke & Toernooie / Director: Tournaments & Regions
Dries Verwey
Sel. +264 81 1221462
Direkteur Finansies/Ontwikkeling / Director: Finance/Development
Christie Horn
Sel. +264 81 1295515
NJ Keurders / NJ Selectors
Erik Strauss
 
Tel.(w) +264 61 3222042
Faks. +264 61 205 9042
Sel. +264 81 1222743
Posbus: 22800, Windhoek
Francois Boshoff
 
081-1290022
Christie Horn
 
081-1295515
Gieliana Boshoff
 
081-2027841
Michael Duvenhage
 
081-2509324
TOP