Jukskei Afrigters Vereniging / Jukskei Coaches Association

Jukskei - Sentraal Jukskei sport streek in Namibia

Jukskei Afrigters Vereniging / Jukskei Coaches Association

Bestuur / Management
Chairman / Voorsitter
Gert Aggenbach
081-1242336
Weste
Francois Boshoff
 
081-1290022
TOP