Welkom | Welcome

Namibië Jukskei
Namibian Jukskei

Leer meer van die geskiedenis van hierdie historiese sport. Learn more about the history of this historical sport.
Sien ons Program vir die jaar. See our Programme for the year.
Huur ons Saal -
Lees verder.
Rent our Hall - Read more
a

 Welkom by Namibië Jukskei.   Welcome to Namibia Jukskei.   |   'n sport vir die hele gesin.   A sport for the whole family.

Nuwe lede welkom | New members welcome

Navraag vorm   Enquiry form

Toekomstige Aanbiedings
Upcoming Events

Kom binnekort / Coming soon ..

Vorige Geleenthede
Recent Events

 SA Junior Kampioenskappe 2019

Die SA Junior Kampioenskappe het in Desember in Suid Afrika plaasgevind.

 Coen Brand Dag 2019

Die Coen Brand Ope Dag het op die 6de Oktober in Windhoek plaasgevind.


Namibië Jukskei is nou op Twitter!
Namibia Jukskei is now on Twitter!

TOP