Weste Jukskei Klubs / Western Jukskei Clubs

Weste Jukskei Streek
  Weste nuus blad

Bestuur
Management

Klubs
Clubs

Weste Jukskei Klubs / Western Jukskei Clubs

Swakopmund (Saamstaan) - Bestuur
 
Chairman / Voorsitter Gieliana Boshoff gielie@mweb.com.na 081-2027841
Vice-Chairman /
Onder-Voorsitter
Francois Boshoff bossie2arandisservices.com 081-1290022
Secretary / Sekretaresse Ansonet Knoetze ansonet@iway.na 081-3100822
Additionele Lid Dicker Gudde Dicker.Gudde@riotinto.com 081-1225203
Henties BaaiHentiesbaai - Bestuur
 
Chairman / Voorsitter Gert Burger gjburger53@gmail.com 081-2535334
Vice-Chairman /
Onder-Voorsitter
Gerrit Marais kasupie@gmail.com 081-7543312
Secretary /
Sekretaresse
Cathy Muller kasupie@gmail.com 081-2459722
Treasurer /
Tesourier
Christa Marais kasupie@gmail.com 081-224384
Walvisbaai Bestuur / Walvis Bay Management
 
Chairman / Voorsitter Jurie Liebenberg meksi@afol.com.na 081-2872291
Vice-Chairman/Sekretaris
Onder-Voorsitter/Secretary
Rina van Staden meksi@afol.com.na 081-2957244
Follow us on Twitter
Jukskei sport, Namibia