NUUS :   Sentraal Streek

Sentraal Jukskei Streek
  Sentraal Bestuur blad

2017 Sentraal
Besigheidsliga

2016 Sentraal
Sakeliga

2015 Gobabis
Ope Dag

Sakeliga, Windhoek.

Besigheidsliga 2017, Windhoek.

Jaarlikse Besigheidsliga, Windhoek, 09 September 2017

Die JAARLIKSE BESIGHEIDSLIGA en PRETDAG word aangebied deur Sentraal Kwaggas en Mej Namibia 2016 by die Vintage klub in Olympia.

Ons versoek u vriendelik om hierdie fondsinsamelingsprojek te ondersteun.

The ANNUAL BUSINESS LEAGUE and FUN DAY will be hosted by Central Kwaggas and Miss Namibia 2016 at the Vintage Club in Olympia.

We humbly request you to support this fundraising event.

Vir meer besonderhede kontak: / For more details contact:

Christie Horn (+264) 81 129 5515
Lizelle Esterhuizen (+264) 81 213 3588

Dokumente/Documents

 Inligting & Aansoekvorm / Information & Application Form (PDF | 2370KB)
 StalletjiesUitnodiging / Stall Invitation (PDF | 250KB)

Follow us on Twitter
Jukskei sport, Namibia