Sentraal Jukskei Bestuur / Central Jukskei Management

Sentraal Jukskei Streek
  Sentraal nuus blad

Algemene
General

Bestuur
Management

Juniors
Juniors

Skeidsregters
Referees

Afrigters
Coaches

Klubs
Clubs

Program
Programme

Sentraal Jukskei Bestuur / Central Jukskei Management

Bestuur / Management
 
Chairman / Voorsitter Hanro Jordaan hanro@iway.na 081-2102085
Vice-Chairman / Onder-Voorsitter Anelda Horn aneldacoetzee@gmail.com 081-2102085
Sekretares Gerhardus Stephanus jukskei@mweb.com 081-2431500
Follow us on Twitter
Jukskei sport, Namibia