Sentraal Jukskei Klubs / Central Jukskei Clubs

Sentraal Jukskei Streek
  Sentraal nuus blad

Algemene
General

Bestuur
Management

Juniors
Juniors

Skeidsregters
Referees

Afrigters
Coaches

Klubs
Clubs

Program
Programme

Sentraal Jukskei Klubs / Central Jukskei Clubs

Klub / Club Auas
 
Chairman / Voorsitter Dries Verwey dverwey@duram.co.za 081-1221462
Vice-Chairman /
Onder-Voorsitter
Hanro Jordaan hanro@feedmaster.com.na 081-2102085
Sekretaresse Lizette Verwey Lizette.Verwey@na.gt.com 081-2406512
Klub / Club Khomas
 
Chairman / Voorsitter Estelle Viljoen cancer@iway.na 081-2307800
Vice-Chairman /
Onder-Voorsitter
Johan Viljoen johan@wutow.com.na 081-2963423
Sekretaresse Elize Duvenhage elize.duvenhage@yahoo.com 081-1492948
Klub / Club Olympus
 
Chairman / Voorsitter Arno Horn arnohorn1@gmail.com 081-3218625
Vice-Chairman /
Onder-Voorsitter
Sarel Steenkamp sarel27g@gmail.com? 081-7199586
Sekretaresse Tina Coetzee jukskei@mweb.com.na 081-2554800
Klub / Club Kwaggas
 
Chairman / Voorsitter Christie Horn christiehorn88@gmail.com 081-1295515
Vice-Chairman /
Onder-Voorsitter
Hendrik Grove hendrikgrove@iway.na 081-1224243
Sekretaresse Retha Horn rethahorn81@gmail.com 081-1278940
Addisionele Lede Charmaine Badenhorst Lehmon44@gmail.com 081-3433617
Nicolene Swart bd@paramount.com.na 081-2982369
Klub / Club Weermag
 
Chairman / Voorsitter Simon Angula simangula@gmail.com 081-2806011
Vice-Chairman /
Onder-Voorsitter
Colonel Hedrick Johannes Beukes beukeshj@yahoo.com 081-1289724
Sekretaresse Ernest Simana simanaernest@gmail.com 081-7222083
Follow us on Twitter
Jukskei sport, Namibia