Welkom by Namibië Jukskei.   Welcome to Namibia Jukskei.   |   'n sport vir die hele gesin.   A sport for the whole family.

Welkom | Welcome
International competition IJF Toetse Namibia Juskei Namibia Jukskei Namibia Jukskei Namibia Jukskei Youth sport Ladies team

Namibië Jukskei
Namibian Jukskei

Leer meer van die geskiedenis van hierdie historiese sport. Learn more about the history of this historical sport.
Sien ons Program vir die jaar. See our Programme for the year.
Huur ons Saal -
Lees verder.
Rent our Hall - Read more
Nuwe lede welkom
New members welcome
  Navraag vorm
Enquiry form

Toekomstige Aanbiedings
Upcoming Events

 Noordgrens Ope Dag

Die Noordgrens Ope Dag sal op die 6de Augustus 2016 in Omaruru plaasvind.

 Noordgrens Ope Dag

Die Suide Streeks Kampioenskappe vind plaas op die 10de September 2016 by die Elnatan Private Skool op Stampriet.

 Namibië Junior en B&C Proewe

Die Namibië Junior en B&C Proewe vind plaas by Jukskei Park in Windhoek op die 7de Oktober 2016.

Vorige Geleenthede
Recent Events

 NJ Kampioenskappe 2016

Die Namibië Jukskei Kampioenskappe het van die 30ste April tot die 6ste Mei in Windhoek plaasgevind.

Fotos | Uitslae

 SA Seniors Kampioenskappe 2016

Die SA Seniors Kampioenskappe het van die 19ste tot die 24ste Maart in Kroonstad, SA plaasgevind.

Fotos | Uitslae

 Sentraal Streekskampioenskappe

Die Noorde Streekskampioenskappe het op die 13de Februarie 2016 in Windhoek plaasgevind.

Fotos

 SA Junior Kampioenskappe

Die SA Junior Kampioenskappe het van die 2de - 8ste Desember 2015 in Kroonstad, SA plaasgevind.

Uitslae | Fotos


Namibië Jukskei is nou op Twitter!
Namibia Jukskei is now on Twitter!

Webskakels / Web Links

South African Jukskei Jukskei South Africa - www.jukskei.co.za
National Horseshoe Pitchers Association of America National Horseshoe Pitchers Association of America - http://horseshoepitching.com
Follow us on Twitter
Jukskei sport, Namibia